Rang listi kandidata za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija u ljetnom semestru ak. god. 2019./2020.

Povjerenstvo za rangiranje kandidata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu donijelo je Odluku o rangiranju studentskih prijava za Natječaj za Erasmus+ studijski boravak u ljetnom semestru akademske godine 2019./2020. Odluka i rang lista nalaze se u privitku ove obavijesti.Nakon isteka rokova navedenih u Odluci objavit će se konačni rezultati za cijelo Sveučilište na mrežnim stranicama Sveučilišta.

Izvor : Sveučilište u Splitu

VAŽNA obavijest svim studentima/cama

Pravnog studija, Upravnog studija i Specijalističkog diplomskog stručnog upravnog studija

Studenti/ice koji četvrti put polažu ispit, ( KOMISIJSKI ISPIT ) isti su OBVEZNI prijaviti prijavnicom u Studentsku referadu.
Ako student/ica prijavi ispit putem studomata i izidje na ispit, isti će mu biti poništen.
Izvor : Studentska referada