Međunarodna ljetna škola na Pravnom fakultetu

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu od 22. do 27. rujna održana je Međunarodna ljetna škola u okviru projekta ‘Promoting Legal Education in the Field of Media Law, Democratization and the EU accession process’ koja je okupila četrdesetak sudionika. Glavne teme predavanja održanih u sklopu Ljetne škole bile su pravo na slobodu izražavanja i njegove granice, medijsko pravo i sloboda govora, zaštita privatnosti, utjecaj politike na slobodu medija, pravo na anonimnost i govor mržnje. Ljetnu školu zajednički su organizirali Europa Institut Sveučilišta Saarland i South East European Law School Network (SEELS), a koordinator od strane Pravnog fakulteta u Splitu bio je prof. dr. sc. Petar Bačić.

Osim studenata Pravnog fakulteta u Splitu te drugih hrvatskih pravnih fakulteta, u radu Ljetne škole sudjelovali su i studenti iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Indije, Njemačke, Makedonije, Srbije i Turske.

Predavači na održanoj Ljetnoj školi bili su prof. dr. sc. Thomas Giegerich (Europa Institut, Sveučilište Saarland), prof. dr. sc. Neven Anđelić (Regent’s University London), prof. dr. sc. Petar Bačić (Pravni fakultet u Splitu), izv. prof. dr. sc. Mirela Bogdani (Pravni fakultet u Tirani), doc. dr. sc. Enis Omerović (Pravni fakultet u Zenici), dr. sc. Matija Miloš (Pravni fakultet u Rijeci), Dejan Georgievski (Media Development Centre).

Cjelokupni projekt financiran je od strane Njemačke službe za akademsku razmjenu DAAD.