NATJEČAJ za dodjelu Dekanove nagrade za najbolji studentski znanstveni ili stručni rad studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, za akademsku godinu 2020. / 2021.

Na temelju odredbi Pravilnika o dodjeli Dekanove nagrade za najbolji studentski znanstveni ili stručni rad studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu , raspisan je natječaj za dodjelu Dekanove nagrade za najbolji studentski znanstveni ili stručni rad studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, za akademsku godinu 2020. / 2021. Natječaj u cijelosti pogledajte klikom na poveznicu.

DEKANOVA NAGRADA_ZNANSTVENI RAD