NATJEČAJ za dodjelu Dekanove nagrade za najbolji studentski znanstveni ili stručni rad studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, za akademsku godinu 2020. / 2021.

Na temelju odredbi Pravilnika o dodjeli Dekanove nagrade za najbolji studentski znanstveni ili stručni rad studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu , raspisan je natječaj za dodjelu Dekanove nagrade za najbolji studentski znanstveni ili stručni rad studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, za akademsku godinu 2020. / 2021. Natječaj u cijelosti pogledajte klikom na poveznicu.

DEKANOVA NAGRADA_ZNANSTVENI RAD

Zaključak Povjerenstva o kriterijima za dodjelu Dekanove nagrade za najbolji studentski znanstveni ili stručni rada za akademsku godinu 2020./2021.

Poštovani,

 na temelju odredbi čl. 7. Pravilnika o Dekanovoj nagradi za najbolji studentski znanstveni ili stručni rad studentima Pravnog fakulteta u Splitu, 18. prosinca 2020. godine donijeli ste Odluku o Povjerenstvu za evaluaciju prijavljenih studentskih radova u kojeg su imenovani: Akademik Arsen Bačić, predsjednik Povjerenstva, te članovi: prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić,  prof. dr. sc. Rudolf Davorin, izv. prof. dr. sc. Ines Medić, izv. prof. dr.sc.  Dinka Šago).

Povjerenstvo je 21.12.2020. temeljem čl. 7. st. 3. Pravilnika o Dekanovoj nagradi za najbolji studentski znanstveni ili stručni rad studentima Pravnog fakulteta u Splitu a po nalogu u već ranije spomenutoj Odluci Dekana usvojilo  kriterije na temelju kojih će ocjenjivati prijavljene studentske radove. Kriteriji su:

  1. Izvornost rada
  2. Opseg postignutih rezultata
  3. Samostalnost u istraživanju
  4. Primjenjivost rada

Povjerenstvo je također zaključilo: (a) da Mentor studentskog rada prijavljenog za Dekanovu nagradu treba pisanim putem obrazložiti po čemu rad udovoljava postavljenim kriterijima. (b) Studenti potrebna uputstva za pisanje i tehničko opremanje radova predloženih za Nagradu mogu naći na sljedećim web adresama:

Predsjednik Povjerenstva:

Akademik. Arsen Bačić

 

21.12.2020.