Natječaj za dodjelu stipendije Sveučilišta u Splitu za akademsku godinu 2020./2021.

Na temelju članka 5. Pravilnika o stipendiji studentima Sveučilišta u Splitu raspisuje se N A T J E Č A J za dodjelu stipendije Sveučilišta u Splitu za akademsku godinu 2020./2021. Sve o natječaju možete saznati na stranicama sveučilišta :

https://www.unist.hr/novosti/natjecaj-za-dodjelu-stipendije-sveucilista-u-splitu-za-akademsku-godinu-20202021