Novoizabrani sudac Europskog suda za ljudska prava prof. dr. sc. Davor Derenčinović na Pravnom fakultetu u Splitu

Dana 20. listopada 2021. g. održana je na Pravnom fakultetu u Splitu druga regionalna radionica projekta „Zaštita, pomoć i socijalna uključenost ugroženih skupina u kontekstu trgovanja ljudima u Hrvatskoj“  Akademije pravnih znanosti Hrvatske i Veleposlanstva SAD-a.

Dekan Pravnog fakulteta u Splitu, izv. prof. dr. sc. Ratko Brnabić održao je ovom prilikom radni sastanak sa voditeljem projekta, novoizabranim sucem Europskog suda za ljudska prava prof. dr. sc. Davorom Derenčinovićem. Na sastanku su sudjelovali prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, doc. dr. sc. Lucija Sokanović, doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski i Andrej Božinovski, mag. iur.