Poziv na prijavu sudjelovanja na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji „Prvih dvadeset godina Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina“

Pravni fakulteti u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku, u suradnji s Uredom potpredsjednice Vlade te Savjetom za nacionalne manjine i Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, organiziraju međunarodnu znanstvenu konferenciju „Prvih dvadeset godina Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina“ koja će se održati u Hotelu Westin u Zagrebu 1. i 2. prosinca 2022. godine.
Njome se želi naglasiti važnost donošenja i provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u zaštiti i unaprijeđena prava svih pripadnika i pripadnica nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Imajući u vidu da je od stupanja na snagu ovog propisa prošlo dva desetljeća, kao i činjenicu da su to razdoblje obilježili brojni izazovi u provedbi manjinske politike, program skupa usmjeren je na probleme koje je dosadašnje iskustvo artikuliralo, kao i moguće pristupe pro futuro.
Uz članice i članove domaće i međunarodne akademske zajednice, skup okuplja i dionike relevantne za osmišljavanje i provedbu hrvatske manjinske politike.

Nastavnice i nastavnici te studentice i studenti Pravnog fakulteta pozvani su do 29. studenoga 2022. prijavit se za sudjelovanje na konferenciji ispunjavanjem obrasca:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmbqIK_fu9Cm3JZP8z2lhKb_HSGGGkvf9KZ3hTIeppJjfCYQ/viewform