Predavanje za studente Pravnog fakulteta Split

Ravnatelj Zdravko Vukić i službenici Agencije, u četvrtak 23. ožujka 2023., održali su gostujuće predavanje na temu „Pravni okvir zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj“ u okviru kolegija Upravna informatika sa statistikom na I. godini stručnog Upravnog studija – Pravni fakultet Split, a na poziv izv. prof. dr. sc. Marije Boban, predstojnice Zavoda za ekonomske, financijske i informacijske znanosti i statistiku, pročelnice Katedre za informacijske znanosti i statistiku.

Budući da je sastavni dio programa nastave na kolegiju i zaštita osobnih podataka, studenti su ovom prilikom mogli čuti više o Općoj uredbi o zaštiti podataka i području njene primjene te o neovisnom nadzornom tijelu odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka i aktivnostima koje Agencija provodi izravno od čelnika tijela.

„Pravo na zaštitu osobnih podataka je demokratski imperativ, ali je ujedno i gospodarska nužnost. Zlouporabom osobnih podataka duboko se narušavaju povjerenje, sigurnost i privatnost kao neizostavni segmenti osobnosti svakog čovjeka. Bez povjerenja pojedinaca u način na koji se postupa s njihovim osobnim podacima, nemoguć je održiv rast europskog gospodarstva baziranog na podacima.“, rekao je ravnatelj Zdravko Vukić te studentima poželio uspjeh u daljnjem studiranju te da uspješno štite svoje, ali i tuđe osobne podatke.

Također, tema predavanja bio je i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, kojim se osigurava provedba Uredbe, ali i reguliraju pojedina pitanja koja nisu definirana Uredbom, poput definiranja pojma tijela javne vlasti, dobne granice za nuđenje usluga informacijskog društva izravno djetetu, obrada biometrijskih i genetskih podataka, obrada osobnih podataka putem videonadzora itd.

Uoči predavanja, ravnatelja Zdravka Vukića sa suradnicima primio je i dekan Pravnog fakulteta Split izv.prof.dr.sc. Ratko Brnabić te je dogovorena buduća suradnja AZOP-a i Pravnog fakulteta Split.