Pravna klinika – natječaj za prijem novih članova

PRIJAVE ZA RAD U PRAVNOJ KLINICI!

Pravna klinika omogućava studentima stjecanje praktičnih vještina u primjeni prava, razvoj komunikacijskih sposobnosti kroz pružanje besplatne pravne pomoći građanima i priliku da nauče nešto novo. Pored toga, sudjelovanje u radu Pravne klinike
priznaje se nakon dva semestra i kao obavljena pravna praksa ili izvannastavna aktivnost u desetom semestru pravnoga studija,
odnosno položen izborni kolegij Besplatna pravna pomoć (pod uvjetom da ga upišete).

Uvjeti za prijavu su:
– upisana treća ili viša godina studija;
– položena dva ili više od sljedeće navedenih predmeta: Građansko pravo 1, Građansko pravo 2, Građansko procesno pravo, Obiteljsko pravo.

Prijave se podnose na adresu e-pošte: info.pravnaklinika@gmail.com do utorka, 10. listopada 2023., do 23:59.

U prijavi treba navesti:
– ime i prezime, broj mobitela,
– podatak o godini studija upisanoj u ak. god. 2023./2024.,
– koje ste od sljedećih predmeta do sada položili (Građansko pravo 1, Građansko pravo 2, Građansko procesno pravo, Obiteljsko pravo, Upravno pravo, Radno i socijalno pravo),
– jeste li već sudjelovali u nekim izvannastavnim aktivnostima vezanima uz fakultet ili negdje volontirali te ukratko motivacija za prijavu.

Razgovor s kandidatima održat će se u srijedu, 11. listopada 2023. od 15,00 nadalje, u kabinetu klinike. O točnom terminu obavijestit ćemo Vas putem po isteku roka za natječaj.

Pravna klinika Split

Noć istraživača na Pravnom fakultetu u Splitu

U okviru „Europske noći istraživača“ 2023. godine, organizirane na temu „Ponovno povežimo znanost sa plavim društvom“, na Pravnom fakultetu u Splitu se održalo ukupno osam različitih aktivnosti (šest kratkih predavanja, radionica i simulacija debate). Aktivnosti su proveli i organizirali nastavnici Pravnog fakulteta u Splitu, a slike s održanih aktivnosti možete vidjeti unutar albuma slika.

Ovim putem zahvaljujemo svim sudionicima na iskazanom interesu i suradnji, i unaprijed se veselimo novim aktivnostima u okviru „Noći istraživača“ sljedeće godine.

 

Folder/ album sa slikama: Noć istraživača 2023.