PRIPRAVNIČKI STAŽ U EFSA-I

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) otvorila je natječaj za pripravnički staž u Parmi (Italija).

Na plaćeni pripravnički staž na engleskom jeziku mogu se prijaviti nedavno diplomirani kandidati različitih struka koji imaju znanja i iskustva u bilo kojem području EFSA-inog djelovanja (sigurnost hrane, poslovna administracija, pravo, ljudski potencijali, financije, komunikacije, informacijske tehnologije,…)

Pripravništvo traje do 12 mjeseci te je plaćeno, s mjesečnom potporom od 1463 eura.

EFSA je eferentno tijelo Europske unije za znanstvenu procjenu rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje. U bliskoj suradnji s nacionalnim institucijama u otvorenom savjetovanju sa svojim dionicima, EFSA daje neovisne znanstvene savjete i osigurava jasnu komunikaciju o postojećim i novonastalim rizicima.

Više informacija dostupno je na linku  https://www.hapih.hr/prilika-za-pripravnistvo-u-efsa-i/

Rok za prijavu: 29.4.2024.

Sretno!