Festival znanosti – Moot Court

U okviru Festivala znanosti, Moot Court tim „Nasciturus“ Pravnog fakulteta U Splitu će održati simulaciju suđenja pred Europskim sudom za ljudska prava. Nastup će se održati 22.4.2024. na Pravnom fakultetu u Splitu s početkom u 14.00 sati u dvorani broj 5, a svi zainteresirani mu mogu nazočiti bez prethodne rezervacije ili najave.

Izv. prof. dr. sc. Matko Pajčić