NATJEČAJ ZA UPIS U PRVU GODINU INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA PRAVA I NA PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ – UPRAVNI STUDIJ – 3. ROK

Adresa:           Domovinskog rata 8, Split

Tel:                  021/393-595 – Studentska referada

Fax:                 021/393-597

E-mail:            studentskareferada@pravst.hr

URL:              https://www.pravst.unist.hr/

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Prijave na natječaj zaprimaju se 9., 10. i 11. listopada 2019. u vremenu od 8:00 – 12:00 sati, u Studentskoj referadi, na adresi Domovinskog rata 8.

Rang lista pristupnika objavit će se 11. listopada 2019. u 17:00 sati, na web stranici Fakulteta :  https://www.pravst.unist.hr/

Žalbeni rok na rang listu je do 12:00 sati, 14. listopada 2019. godine.

PRISTUPNICI IMAJU PRAVO NA DIREKTAN UPIS

Prijavu na natječaj mogu izvršiti pristupnici koji su položili ispite Državne mature po sljedećim razinama:

Obvezni dio državne mature – za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo:

Naziv Razina    
Hrvatski jezik A  
Matematika B  
Strani jezik B  

 

Obvezni dio državne mature – za Preddiplomski stručni studij

Upravni studij:

Naziv Razina    
Hrvatski jezik B  
Matematika B  
Strani jezik B  

 

Pristupnici ostvaruju upis do popunjavanja upisne kvote utvrđene studijskim programom.

Rang lista će se formirati temeljem ostvarenog uspjeha na ispitima Državne mature.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS- III.KRUG