V. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE, „AKTUALNOSTI GRAĐANSKOG PROCESNOG PRAVA – NACIONALNA I USPOREDNA PRAVNOTEORIJSKA I PRAKTIČNA DOSTIGNUĆA“

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na V. međunarodno savjetovanje, „Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća“, koje će se održati na Pravnom fakultetu u Splitu od 17 – 18.10. 2019.

Radujemo se mogućem susretu,

U ime

Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu,

Srdačno Vas pozdravljamo,

prof. dr. sc. Mirko Klarić, redoviti profesor Pravnog fakulteta u Splitu, dekan

Pravnog fakulteta u Splitu

prof. dr. sc. Jozo Čizmić, redoviti profesor u trajnom zvanju Pravnog fakulteta u Splitu, predstojnik Zavoda za istraživanje građanskih sudskih postupaka i suradnju s pravosuđem

izv.  prof. dr. sc. Milijan Sesar, izvanredni profesor Pravnog fakulteta u Splitu, pročelnik Katedre za građansko procesno pravo

doc. dr. sc. Dinka Šago, docentica Pravnog fakulteta u Splitu, predstojnica Zavoda za suradnju s gospodarstvom i ustanovama

PROGRAM SAVJETOVANJA