INTERAKTIVNO PREDAVANJE ”MOGUĆNOSTI RADA PREKO STUDENT SERVISA” U SKLOPU CIKLUSA TALK&GROW

U sklopu ciklusa Talk&Grow, Sveučilište u Splitu u suradnji sa Studentskim centrom Split, organizira interaktivno predavanje na temu ”Mogućnosti rada preko Student servisa”.

Na predavanju će studenti imati priliku saznati više o tome tko sve može ostvariti pravo rada preko student servisa, pravima iz ugovora o obavljanju studentskog posla te potražnji poslodavaca za studentima. Također će imati prilku i postaviti svoja pitanja na ovu temu.

Predavanje će se održati 14.11.2019. od 13,30-15,00 h u u Maloj dvorani (5.kat) Sveučilišne knjižnice u Splitu, a održati će ga Adriana Hrstić, voditeljica Student servisa (SC Split).

Više informacija možete pronaći na našem FB eventu na linku ispod.

https://www.facebook.com/events/448797659107677/

RANG LISTA KANDIDATA ZA ERASMUS+ MOBILNOST STUDENATA U SVRHU STUDIJA U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE GODINE 2019./2020. – 4. KRUG NATJEČAJA

Povjerenstvo za rangiranje kandidata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu donijelo je Odluku o rangiranju studentskih prijava za četvrti Natječaj za Erasmus+ studijski boravak u ljetnom semestru akademske godine 2019./2020. Odluka i rang lista nalaze se na INTRANETU.

Nakon isteka rokova navedenih u Odluci objavit će se konačni rezultati za cijelo Sveučilište na mrežnim stranicama Sveučilišta.