ZAPOŠLJAVANJE REDOVNIH STUDENATA/STUDENTICA U SR NJEMAČKOJ TIJEKOM LJETNIH PRAZNIKA 2020. GODINE

EURES Hrvatska u suradnji s njemačkom službom za zapošljavanje, uredom u Kölnu (BundesagenturfürArbeit, AgenturfürArbeit Köln) otvara poziv inozemnim studentima/studenticama, zainteresiranima za zapošljavanje u SR Njemačkoj do najviše 3 mjeseca u kalendarskoj godini tijekom ljetnih praznika.

 

Osnovni uvjeti za kandidate/kandidatkinje

Sve osobe, zainteresirane za rad u SR Njemačkoj tijekom ljetnih praznika, trebaju:

  • imati status redovnog studenta/redovne studentice sveučilišta ili visoke škole
  • dobro poznavati njemački jezik (podatak se unosi u prijavnicu – Bewerbung)
  • biti raspoloživi za rad u SR Njemačkoj minimalno 2 mjeseca tijekom ljetnih praznika
  • biti raspoloživi za rad na području cijele SR Njemačke tj. ne inzistirati na radu u određenoj pokrajini ili gradu
  • prihvatiti različite poslove u različitim djelatnostima.

 

Način i rokovi prijave

Prijave zainteresiranih studenata/studentica za zapošljavanje u 2020. godini zaprimaju se do 10. veljače 2020. godine(sva pošta poslana do navedenog datuma, bez obzira na datum zaprimanja, bit će uzeta u obzir), a potrebno ih je poštom dostaviti na adresu ureda EURES Varaždin (Partnerstelle):
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Regionalni ured Varaždin – EURES Varaždin
Trenkova ulica 56
42000 Varaždin

EURES savjetnica Marina Ostrun, EURES-Varazdin@hzz.hr.

Njemačka služba za zapošljavanje odbit će sve prijave onih kandidata/kandidatkinja koji/koje nemaju poslodavca, a poslali su prijave izravno u AgenturfürArbeit Köln. Prijave je potrebno slati isključivo EURES-ovom uredu u Varaždinu.

 

Dokumenti potrebni za prijavu

Potpunu prijavu koju je potrebno dostaviti EURES-ovoj savjetnici u Varaždin čine:

  • 2 popunjene prijavnice (Bewerbung) sa zalijepljenim fotografijama (format za putovnicu) –prijavnice popuniti putem računala radi čitkosti, ispisati dva puta obostrano na po 1 list papira te vlastoručno potpisati oba primjerka
  • 1 uvjerenje o upisu na fakultet ili višu školu ovjereno pečatom institucije (Immatrikulationbescheinigung) – nužno je od nadležne obrazovne institucije zatražiti dva ovjerena uvjerenja o upisu od čega jedno uvjerenje kandidat/kandidatkinja zadržava kod sebe i predaje ga poslodavcu prilikom zapošljavanja dok drugi primjerak uvjerenja dostavlja uz prijavu
  • preslika vozačke dozvole (samo za kandidate/ kandidatkinje koji je posjeduju i aktivni su vozači, te su spremni upravljati npr. traktorom ili drugim radnim strojevima).

Prije popunjavanja i dostave dokumentacije nužno je pročitati Brošuru: zapošljavanje inozemnih studenata u Njemačkoj(Merkblatt: FerienbeschäftigunginDeutschlandfürStudierendeausdemAusland) o uvjetima ove vrste rada te vlastitim potpisom na prijavnicama potvrditi upoznatost s informacijama iz brošure i spremnost na opisane uvjete rada.

 

Dokumenti:

► Bewerbung
► Immatrikulationsbescheinigung
(Uvjerenje o upisu) – uvjerenje je neophodan dokaz o studentskom statusu tj; o upisu na fakultet ili višu školu;uvjerenje o upisu ispunjava i ovjerava obrazovna ustanova koju student pohađa; iz uvjerenja treba biti razvidno trajanje praznika i vrijeme nastavka studija; rad je moguće samo unutar na uvjerenju upisanog razdoblja
► Merkblatt: FerienbeschäftigunginDeutschlandfürausländischeStudenten
.

 

Postupak zapošljavanja

Zainteresirani njemački poslodavci prijavljuju slobodna radna mjesta tijekom ljetnih praznika njemačkoj službi za zapošljavanje. Pronađe li služba za zapošljavanje odgovarajućeg poslodavca, obavijestit će kandidata/kandidatkinju kroz ponudu za radno mjesto (Stellenangebot). Preduvjet za dobivanje ponude jesu ispravno upisana adresa elektroničke pošte te redovito praćenje iste. Njemačka služba za zapošljavanje potencijalnu ponudu dostavlja kandidatu/kandidatkinji putem elektroničke pošte te je na pristiglu ponudu nužno odgovoriti u što kraćem roku.
U slučaju prihvaćanja ponude, potrebno je prije puta kontaktirati poslodavca radi potvrde dolaska i provjere svih uvjeta rada.
U slučaju odustajanja odnosno spriječenosti, potrebno je što prije obavijestiti njemačku službu za zapošljavanje o novonastalim okolnostima (kontakt podaci se nalaze u spomenutoj brošuri).

Za studente koji već imaju poznatog poslodavca

Poslodavci se s popunjenim obrascem VordruckFerienbeschäftigung (namentlicheAnforderungobraćaju na sljedeću adresu:
AgenturfürArbeit Köln
Team 007/008
Villemombler Str. 76
53123 Bonn
Poveznica: FerienbeschäftigungfürausländischeStudierende.
Studenti/studentice koji već imaju poznatog poslodavca u SR Njemačkoj koji ih želi zaposliti tijekom ljetnih praznika, ne javljaju se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. U tom slučaju njemački poslodavac kandidata/kandidatkinju „traži poimence“ pri BundesagenturfürArbeit, AgenturfürArbeit Köln.

Bewerbung

MerkblattFerien

Immatrikulationbescheinigung