POVEZNICA ZA KANAL DEKANOV TEAM U OKVIRU INFORMACIJSKOG ALATA MS TEAMS

Poštovane studentice i studenti,

Dostavljamo vam poveznicu na komunikacijski kanal Dekanov team, kojem možete pristupiti u MS Teamsu. Na kanalu će vam, po odobrenju za pristup, biti dostupni podaci i objave od strane dekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu Mirka Klarića. Tu ćete dobiti informacije vezane za studij, ispite i druga pitanja na našem Fakultetu. Poveznici možete pristupiti korištenjem AAI identiteta.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2cee88596846422d81e0ac8815ea50f7%40thread.tacv2/conversations?groupId=3b9af469-cc3a-46a8-aefd-fd27b3e7a91d&tenantId=297f72a1-9ded-462b-ace1-48084bbc3d39

 

 

Poveznica MS Teams-Dekanov team_tekst dopisa u cijelosti