FUTURES BOOTCAMP-POZIV NA SUDJELOVANJE

Sveučilište u Splitu, zajedno sa Sveučilištem u Malti u okviru The European University of the Seas (SEA-EU) projekta, organizira Futures Bootcamp koji će se održati od 20. – 25.  rujna 2020. godine na Sveučilištu u Malti. Ovo je aktivnost koju vodi Sveučilište u Splitu pod radnim zadatkom 5.1. unutar SEA-EU projekta. Tema Futures Bootcampa je plava bioekonomija.

Na Futures Bootcampu će sudjelovati niz predstavnika sa svakog od šest sveučilišta partnera u projektu (predstavnici sveučilišta iz Cadiza, Kiela, Gdanjska, Bresta, Malte i Splita). Dvoje predstavnika s našeg sveučilišta će biti znanstvenici (koji su se već prethodno prijavili na aktivnosti sudjelovanja u radnom paketu broj 5), dok je troje sudionika predviđeno da budu studenti, prvenstveno doktorandi i studenti diplomske razine studija. Svi studenti koji su zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti popunjavanjem prijavnog obrasca koji se nalazi u prilogu.

Prijava se može proslijediti na:  seaeu@unist.hr