OBAVIJEST STUDENTIMA UPRAVNOG STUDIJA KOLEGIJ UPRAVNO PROCESNO PRAVO

Obaviještavaju se svi studenti Upravnog studija koji su u akademskoj godini 2020/2021. upisali kolegij Upravno procesno pravo da će se predavanja od četvrtka 22. listopada pa nadalje biti održavana na daljinu preko aplikacije MS Teams.

Za praćenje predavanja potrebno je instalirati navedenu aplikaciju na računalo te se pridružiti MS timu kolegija Upravno procesno pravo što se može učiniti putem sljedeće poveznice:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae51e784850bc47ae9e19c12caf1b8544%40thread.tacv2/conversations?groupId=a5eea9c0-49c0-45ca-a2c4-1cf814d306b1&tenantId=297f72a1-9ded-462b-ace1-48084bbc3d39

OBAVIJEST STUDENTIMA UPRAVNOG STUDIJA KOLEGIJ UPRAVNO PRAVO

Poštovane kolegice i kolege,

sukladno uputama koje ste dobili na uvodnim predavanja iz kolegija Upravno pravo (Upravni studij) pozivate se da se priključite timu Upravno pravo (Upravni studij) putem Microsoft Teams -a.

Za priključivanju navedenom timu potrebno je instalirati aplikaciju MS Teams na računalo što se može učiniti putem sljedeće poveznice:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab9abfce5417d4107b1d6d9ea673921af%40thread.tacv2/conversations?groupId=882f222b-ce56-4b1a-8196-fcdd7bc4f454&tenantId=297f72a1-9ded-462b-ace1-48084bbc3d39

OBAVIJESTI STUDENTIMA PRAVNOG STUDIJA KOJI SU UPISALI KOLEGIJ UPRAVNO PRAVO

Obaviještavaju se svi studenti Pravnog studija koji su u akademskoj godini 2020/2021. upisali kolegij Upravno pravo da će se predavanja od utorka 20. listopada pa nadalje biti održavana na daljinu preko aplikacije MS Teams.

Za praćenje predavanja potrebno je instalirati navedenu aplikaciju na računalo te se pridružiti MS timu kolegija Upravno pravo (Pravni studij) što se može učiniti putem sljedeće poveznice.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2e2c3629e67f4af3a43ae7dc58062695%40thread.tacv2/conversations?groupId=a0f145f6-8475-4982-97b3-329935b7b28f&tenantId=297f72a1-9ded-462b-ace1-48084bbc3d39