V A Ž N A    O B A V I J E S T

V A Ž N A    O B A V I J E S T

Za sve redovite i izvanredne studente koji su akad. 2020./2021. obnovili upis ( PONAVLJAČI )

  • god. Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija prava,
  • god. Stručnog upravnog studija
  • god. Specijalističkog diplomskog stručnog upravnog studija,

 a temeljem primjene čl.19.  Pravilnika o studiju i režimu studiranja Pravnog fakulteta Sveučilišta  u Splitu neovisno dali su već birali mentora i temu diplomskog/završnog rada obvezni su se javiti u studentsku referadu.