OBJAVLJEN JE RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI/SEMINARA ZA REDOVITE STUDENTE PRAVNOG STUDIJA I STRUČNOG UPRAVNOG STUDIJA

Objavljeni su novi rasporedi predavanja i vježbi/seminara za redovite studente Integriranog studija i redovite studente stručnog Upravnog studija. Rasporedi su dostupni u Kategoriji Dokumenti/Rasporedi.

VAŽNA NAPOMENA:

Svi oblici nastave ( predavanja, seminari/vježbe) izvodit će se na daljinu sa iznimkom I. godine Pravnog i I. godine Upravnog studija gdje će se predavanja izvoditi neposredno.

Predavanja, seminari/vježbe prema ovom rasporedu izvodit će se od 2. studenoga 2020. godine do nove obavijesti.

Popisi redovitih studenata po grupama nalazi se na intranetu

PREDAVANJA IZ IZBORNIH PREDMETA KATEDRE ZA MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO – IZVANREDNI STUDENTI PETE GODINE PRAVNOG STUDIJA

Obavještavaju se izvanredni studenti pete godine pravnog studija da će se predavanja iz izbornih predmeta održati kako slijedi:

  • predavanje iz izbornog predmeta Međunarodno pravo mora, 28. listopada 2020. u 13:00 sati u dvorani br. 7,
  • predavanje iz izbornog predmeta Diplomatsko i konzularno pravo, 29. listopada 2020. u 13:30 sati u dvorani br. 7
  • predavanje iz izbornog predmeta Rješavanje sporova u međunarodnom pravu, 30. listopada 2020. u 13:00 sati u dvorani br. 7