OBAVIJEST ZA IZVANREDNE STUDENTE PRAVNOG STUDIJA I POVEZNICA ZA MS TEAMS ZA KOLEGIJ KAZNENO PRAVO

Obavještavaju se izvanredni studenti koji su u akademskoj godini 2020./2021. upisali kolegij Kazneno pravo da će se predavanja prema rasporedu (od 17. studenog) održavati online preko aplikacije MS Teams.

Studenti se mogu pridružiti MS timu IZVANREDNI STUDIJ – KAZNENO PRAVO putem sljedeće poveznice:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a858db50a13ca43c4a541754df3184855%40thread.tacv2/conversations?groupId=8a8c6cf3-b0ed-4d06-9351-664004945553&tenantId=297f72a1-9ded-462b-ace1-48084bbc3d39

Srdačan pozdrav,

Prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić