OBAVIJEST ZA IZVANREDNE STUDENTE UPRAVNOG STUDIJA S POVEZNICOM ZA MS TEAMS ZA KOLEGIJ OSNOVE KAZNENOG PRAVA

Obavještavaju se izvanredni studenti Upravnog studija da će se u akademskoj godini 2020./2021. predavanja za kolegij Osnove kaznenog prava prema rasporedu (od 20. studenog) održavati online preko aplikacije MS Teams.

Studenti se mogu pridružiti MS timu OSNOVE KAZNENOG PRAVA – IZVANREDNI STUDIJ putem sljedeće poveznice:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aedca1e4f43fe464b9beaeabea8c5216b%40thread.tacv2/conversations?groupId=b96a7c07-d5de-4be3-8050-926ec70d82a6&tenantId=297f72a1-9ded-462b-ace1-48084bbc3d39