NOVI RASPORED KONTAKTNIH PREDAVANJA NA PRVOJ GODINI REDOVITOG INTEGRIRANOG PRAVNOG I STRUČNOG UPRAVNOG STUDIJA

Od ponedjeljka, 23. studenog 2020. godine  predavanja za redovite studente I. godine Integriranog Pravnog i redovite studente I. godine Stručnog upravnog studija izvodit će se i dalje neposredno prema novom rasporedu koji je dostavljen u prilogu.

Seminari/vježbe i dalje će se izvoditi na daljinu prema važećem rasporedu od 2. studenoga 2020. godine.