Zaključak Povjerenstva o kriterijima za dodjelu Dekanove nagrade za najbolji studentski znanstveni ili stručni rad za akademsku godinu 2021./2022.

 

Temeljem članka 7. st. 3. Pravilnika o Dekanovoj nagradi za najbolji studentski znanstveni ili stručni rad studentima Pravnog fakulteta u Splitu Povjerenstvo za evaluaciju prijavljenih studentskih radova za akademsku 2021./2022. godinu je 1. veljače 2022. godine usvojilo kriterije na temelju kojih će ocjenjivati prijavljene studentske radove. Kriteriji su:

 

  1. Izvornost rada
  2. Samostalnost u istraživanju
  3. Primjenjivost rada

 

Povjerenstvo je također zaključilo: a) Mentor studentskog rada prijavljenog za Dekanovu nagradu treba pisanim putem obrazložiti po čemu rad udovoljava postavljenim kriterijima; b) Studenti potrebna uputstva za pisanje i tehničko opremanje radova predloženih za Nagradu mogu naći na web adresi – https://www.pravst.unist.hr.

 

 

 

 

Predsjednik Povjerenstva:

 

Prof. dr. sc. Davorin Rudolf