Izvještaj sa sastanka dekana izv.prof.dr.sc. Ratka Brnabića sa studentima

Dekan Pravnog fakulteta u Splitu izv. prof. dr. sc. Ratko Brnabić prvog dana mandata održao je sastanak s studentskim predstavnicima koji su ukazali na aktualne poteškoće i izvijestili Dekana o svim mjerama koje su poduzimali da bi potakli prethodnog Dekana na održavanje dekanskog roka.

Također su iskazali želju da neposredna, kontaktna nastava bude model rada na prve četiri godine diplomskog studija.

Dekan je iskazao podršku studentima i pohvalio napore studentskih predstavnika u njihovom radu za boljitak studentske zajednice.

Dekan je predložio održavanje izvanrednog roka krajem mjeseca listopada što su studentski predstavnici podržali.

Dekan je predložio da se pronađe optimalan model prema kojem bi studenti viših godina na organizirani način pomagali studentima prve godine fakulteta, a u svrhu boljeg uključivanja tih studenata u akademsku zajednicu.

 

 

 

 

 

Pravna klinika – prijava za rad

Pravna klinika omogućuje studentima viših godina Pravnog studija praktičnu primjenu stečenog znanja te razvoj komunikacijskih vještina kroz pružanje besplatne pravne pomoći građanima. Pored toga, Pravna klinika svojim aktivnim članovima pruža određene pogodnosti kao što su položen kolegij Besplatna pravna pomoć na 5. godini Pravnog studija (ako ga upišu), a sudjelovanje u radu Pravne klinike računa se kao pravna praksa ili izvannastavna aktivnost u 10. semestru Pravnog studija.

Uvjeti za prijavu su upisana treća ili viša godina studija te položena najmanje dva od sljedeće navedenih predmeta: Građansko pravo 1, Građansko pravo 2, Građansko procesno pravo, Obiteljsko pravo.
Prijave se podnose na adresu e-pošte: info.pravnaklinika@gmail.com do srijede, 6. listopada 2021., do 23,59.
U prijavi treba navesti: ime i prezime, broj mobitela, podatak o godini studija koju upisujete u ak. god. 2021./2022. (neovisno o tome je li upis već obavljen), koje ste od sljedećih predmeta do sada položili (Građansko pravo 1, Građansko pravo 2, Građansko procesno pravo, Obiteljsko pravo, Upravno pravo, Radno i socijalno pravo), jeste li već sudjelovali u nekim izvannastavnim aktivnostima vezanima uz fakultet ili negdje volontirali  te ukratko motivacija za prijavu.

Razgovor s kandidatima održat će se u četvrtak, 7. listopada 2021. u 14,30 u kabinetu klinike ili u dvorani 8.

Upisi u akademsku godinu 2021./2022.

OBAVIJEST O UPISIMA U VIŠU GODINU ILI PONAVLJANJE 

AKADEMSKA GODINA  2021./2022.

REDOVITI STUDENTI

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ PRAVA,

 STRUČNI UPRAVNI STUDIJ

 Ponavljači   I i II godine–  28. rujna 2021. god. – 9,30 h- 15,00 h

II godina –  29. rujna 2021.god. – 9,30 h – 15,00,h

III godina  –  30. rujna 2021.god.- 9,30 h -15,00 h

IV i V godina  redoviti  i izvanredni studenti – 1. listopada 2021.- 9,30 h -15,00h

 

UPIS IZVANREDNIH STUDENATA  NA INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ PRAVA , STRUČNI UPRAVNI STUDIJ  I SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI UPRAVNI STUDIJ

       PROVODIT ĆE  STUDENTSKA REFERADA OD 4. LISTOPADA DO 7. LISTOPADA U VREMENU OD

     9,30 h -15,00 h.

Protekom navedenih rokova za predaju ili slanje upisne dokumentacije,  Studentska referada istu više neće zaprimati, a dokumentacija pristigla poštom koja je predana izvan navedenog roka neće se uzimati u obradu.

Ovim putem pozivamo studente da iz općepoznatih epidemioloških razloga maksimalno koriste mogućnost preuzimanja obrazaca u elektronskom obliku dostupnih na službenoj internet stranici Fakulteta:  poveznica

Zaklada Zlatko Crnić – natječaj za dodjelu stipendija

ZAKLADA ZLATKO CRNIĆ
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
Broj: 2021/08
Zagreb, 14. rujna 2021.

UPRAVNI ODBOR RASPISUJE

natječaj za dodjelu

STIPENDIJE ZAKLADE ZLATKO CRNIĆ

I. Natječaj se raspisuje za akademsku godinu 2021./2022.
Pravo na dodjelu stipendije imaju svi studenti II., III., IV. i V. godine studija na sveučilišnom studiju za magistra prava na svim pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj koji nisu stariji od 26 godina:
– ako nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija i
– ako im je prosjek ocjena iz položenih ispita u dosadašnjem studiju 4,0 ili više. Prosjek ocjena predstavlja broj koji se dobije kada se zbroj ocjena položenih ispita do početka akademske godine u kojoj se dodjeljuje stipendija podijeli s brojem svih predmeta koje je kandidat odslušao u dosadašnjem tijeku studija.

II. Kandidati se vrednuju u skladu s Pravilnikom o stipendiranju i to na način da se boduje uspjeh u studiju, znanstveni ili stručni rad iz polja prava, nagrada dekana ili rektora (osim za uspjeh u studiju) i odgovarajuća međunarodna ili druga nagrada za osvojeno jedno od prva tri mjesta, vezana uz pravni studij, što se dokazuje ispravom ustanove ili organizatora natjecanja.

III. Zaklada dodjeljuje ukupno 12 stipendija.

IV. Visina stipendije iznosi 1.400,00 kn mjesečno (listopad – srpanj).

V. Zahtjev se podnosi na obrascu koji je objavljen, kao i sam natječaj, na internetskim stranicama Zaklade www.zakladazlatkocrnic.hr . Zahtjevu se prilaže: potvrda fakulteta o upisu, fotokopija indexa, potvrda fakulteta o prosjeku ocjena i izjava o suglasnosti za prikupljanje osobnih podataka.
Kandidat je dužan priložiti i druge dokaze (o opravdanosti ponavljanja godine, znanstvenostručnim radovima, nagradama) ako u zahtjevu traži da se uzmu u obzir.

VI. Zahtjev zajedno s dokazima treba poslati skenirano na mail adresu Zaklade info@zakladazlatkocrnic.hr i poštom preporučeno na adresu:
ZAKLADA ZLATKO CRNIĆ, 10000 ZAGREB, Trg N. Š. Zrinskog 5
do 22. listopada 2021. godine (s naznakom – za gđu Dubravku Burcar)

Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u obzir.
O rezultatu natječaja svi će kandidati biti obaviješteni u roku od 15 dana nakon isteka roka za prijavu.
Nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora Upravnom odboru Zaklade u roku od 3 dana od primitka obavijesti. Prigovor se šalje mailom i poštom preporučeno na adresu Zaklade.

VII. Stipendist i Zaklada zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Upravitelj Zaklade:
dr. sc. Danko Špoljarić

Izjava o suglasnosti za prikupljanje osobnih podataka

Zahtjev za dodjelu stipendije