Obavijest o načinu provođenja ispita u izvanrednom roku – prosinac 2020. – Katedra za građansko procesno pravo

Katedra za građansko procesno pravo u ispitnom terminu 7. prosinca 2020. godine provodit će ispite iz obveznih i izbornih kolegija na Integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju te na Specijalističkom diplomskom stručnom upravnom studiju, i to iz:
Građanskog procesnog prava, Javnobilježničkog prava, Europskog građanskog postupovnog prava, Organizacije pravosuđa, Izvanparničnog procesnog prava, Hrvatskog i europskog građanskog ovršnog prava i Ovršnog prava

neposredno u prostorijama Pravnog fakulteta u Splitu te na daljinu (online) putem platforme MS Teams, uz izuzetak ispita iz Arbitražnog prava koji se može polagati samo neposredno (popis studenata sa terminima dostupan na intranetu).

Namjeru polaganja usmenog ispita na daljinu studenti trebaju prijaviti na dsago@pravst.hr, odnosno pristupiti timu Ispit iz pojedinog kolegija (linkovi su na Intranetu) nakon čega će dobiti upute o načinu i terminu pristupanja ispitu. Molimo upite poslati najkasnije do 15 sati 5. prosinca 2020.

Detaljne upute o provođenju ispita iz pojedinih kolegija, ali i poziv da se mogu javiti predmetnom nastavniku ako žele pristupiti ispitu na daljinu, studenti mogu pronaći od 2. prosinca na intranet stranici uz svaki od navedenih kolegija Katedre za građansko procesno pravo.

Obavijest o održavanju online ispita s katedre Međunarodnog javnog prava koji se trebaju održati u ponedjeljak 7. 12.2020. godine.

Online ispiti iz predmeta Međunarodno javno pravo, Međunarodno pravo mora Rješavanje sporova u međunarodnom pravu, Međunarodni ugovori, Diplomatsko i konzularno pravo, Međunarodno organizacije te Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava  će se početi održavati u ponedjeljak, 7.prosinca preko aplikacije MS Teams prema rasporedu objavljenom na intranetu. Studenti se trebaju pridružiti u grupu” Ispiti – Međunarodno javno pravo 7.prosinac 2020.”  u točno vrijeme određeno rasporedom dostupnom na intranetu.

OBAVIJEST O NAČINU PROVOĐENJA ISPITA KATEDRE ZA KAZNENO PROCESNO PRAVO

Nastavnici Katedre za kazneno procesno pravo u izvanrednom ispitnom roku u prosincu akademske godine 2020./2021. izvodit će ispite na sljedeći način:

Ispiti koji se provode usmeno (iz obveznih i izbornih kolegija na Integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju te na Specijalističkom diplomskom stručnom upravnom studiju) provodit će se neposredno u prostorijama Pravnog fakulteta u Splitu te na daljinu (online) putem platforme MS Teams. Namjeru polaganja usmenog ispita na daljinu studenti trebaju prijaviti predmetnim nastavnicima putem e-maila nakon čega će dobiti detaljnije upute o načinu pristupanja ispitu.

Ispit koji se sastoji od pisanog i usmenog dijela (Osnove kaznenog postupka, Stručni upravni studij) provoditi će se isključivo na daljinu, na način da se pisani dio ispita provodi putem platforme Merlin, a usmeni dio ispita putem platforme MS Teams.

Detaljne upute o provođenju ispita iz pojedinih kolegija studenti mogu pronaći na intranet stranicama kolegija Katedre za kazneno procesno pravo.

Katedra za kazneno pravo: obavijest o načinu i terminima provođenja ispita u izvanrednom ispitnom roku, prosinac 2020.

Pisanom dijelu ispita svih kolegija Katedre za Kazneno pravo na izvanrednom ispitnom roku u prosincu 2020. godine studenti mogu pristupiti po izboru i to: online preko sustava Merlin ili neposredno u dvoranama Fakulteta.

Studenti ne trebaju obavještavati nastavnike o izabranom načinu pristupanja, nego pristupiti testu on-line, ili doći na Fakultet sukladno posebnom rasporedu malih grupa pristupnika objavljenom na intranet stranicama pojedinih kolegija Katedre.

Ispitni pristupnici koji pisanom dijelu ispita pristupaju neposredno dužni su se striktno pridržavati termina ispita svoje grupe (ne dolaziti ranije).

U istoj rubrici (Obavijesti uz kolegije na intranetu Pravnog fakulteta), objavljene su detaljne upute u svezi polaganja pisanog dijela ispita na daljinu.

 

Katedra za Kazneno pravo

POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU PRIZNANJA ZAKLADE DR. SC. JADRANKO CRNIĆ ZA 2020.

Na temelju članaka 31., 32. i 33. Statuta i članaka 5., 8. i 11. Pravilnika o priznanjima Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić objavljuje se

P O Z I V
ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU PRIZNANJA
ZAKLADE DR. SC. JADRANKO CRNIĆ ZA 2020.

I.

Pozivaju se udruge pravnika, pravni fakulteti i druge pravne institucije te nakladnici i izdavači pravnih knjiga i časopisa da dostave prijedloge kandidata za dodjelu priznanja Zaklade dr.sc. Jadranko Crnić (dalje: Zaklada).

II.

Priznanja Zaklade su:
1. Nagrada dr. sc. Jadranko Crnić za cjeloživotni doprinos i iznimna postignuća u pravnoj struci i promociji vladavine prava u Republici Hrvatskoj,

priznanje za objavljenu knjigu ili članak od značenja za unapređenje pravne struke,

priznanje za uspješan uređivački rad u području prava.

III.

Predlagatelji za Nagradu dr. sc. Jadranko Crnić mogu biti udruge pravnika, pravni fakulteti i druge pravne institucije.

Predlagatelji za priznanja iz točke II./2.mogu biti nakladnici i izdavači pravnih knjiga i časopisa.

Predlagatelji za priznanja iz točke II./3. mogu, pored udruga pravnika, pravnih fakulteta biti i nakladnici te izdavači pravnih knjiga i časopisa.

IV.

Za Nagradu dr.sc. Jadranko Crnić mogu se predložiti suci, znanstvenici, pravnici u javnoj upravi, odvjetnici, javni bilježnici, pravnici zaposleni u gospodarstvu te drugi pravni stručnjaci koji su dugogodišnjim visokokvalitetnim radom i/ili primjenom njihovih stručnih ili znanstvenih radova u pravnoj praksi stekli visok stručni ugled i imali značajan doprinos  razvoju pravne struke, a promocijom vladavine prava stekli i ugled u javnom životu Republike Hrvatske.

V.

Zapriznanje za objavljenu knjigu ili članak mogu se predložiti pravni stručnjaci kojih su radovibili od značenja za unapređenje pravne struke u toj ili prethodnoj godini.

VI.

Za priznanje za dugogodišnji uspješan uređivački rad u području prava mogu se predložiti urednici pravnih knjiga i/ili časopisa.

VII.

Prijedlog za dodjelu Nagrade dr. sc. Jadranko Crnić obvezno sadržava:

– životopis kandidata,

– obrazloženje prijedloga,

– opis rezultata rada kandidata tijekom pravne karijere,

– popis stručnih i  znanstvenih radova kandidata,

– popis stručnih i znanstvenih skupova na kojima je kandidat aktivno sudjelovao.

U prijedlogu je potrebno posebno obrazložiti doprinos kandidata pravnoj praksi te njegov utjecaj na razvoj pravne struke i promociju vladavine prava u Republici Hrvatskoj.

Prijedlog može sadržavati i popis ostalih stručnih aktivnosti kandidata te ostale podatke koje predlagatelj smatra potrebnim.

VIII.

Prijedlog za dodjelu priznanja pod točkom V. obvezno sadržava:

-životopis kandidata

-obrazloženje prijedloga.

Prijedlog može sadržavati i ostale podatke koji predlagatelj smatra potrebnim.

Uz prijedlog predlagatelj je obvezan dostaviti pet primjeraka knjige ili članka kandidata koji se predlaže za priznanje.

IX.

Prijedlog za dodjelu priznanja navedenog pod točkomVI. obvezno sadržava:
– životopis kandidata,

– obrazloženje prijedloga

– popis stručnih i/ili znanstvenih radova i knjiga koje je kandidat uredio.

Prijedlog može sadržavati i ostale podatke koji predlagatelj smatra potrebnim.

X.

Rok za predlaganje kandidata je12. ožujka 2021.

XI.

Ostale informacije o uvjetima i postupku dodjele priznanja Zaklade te pravni akti Zaklade dostupni su na web.stranici: www.zakladajadrankocrnic.hr

XII.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu:Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3,

10 000 Zagreb ( za Zakladu dr.sc. Jadranko Crnić – priznanja pravne struke za 2020.)

 

Zagreb, 1. prosinca 2020.

Predsjednik Zakladne uprave

dr.sc. Zoran Pičuljan