GOING GLOBAL: SOCIAL DISTANCING EDITION

Poštovani,

obavještavamo vas da smo od British Councila dobili obavijest vezano uz konferenciju Going Global koja se trebala održati u Londonu krajem lipnja, ali je, kao i većina drugih događanja, otkazana.

Zamijenilo ju je digitalno izdanje, Going Global: Social Distancing Edition, s nizom interaktivnih live događanja na zanimljive i aktualne teme kroz cijeli lipanj, a koje bi vam mogle biti interesantne. Neke od tema su: How do universities ensure quality teaching online?; After the storm: what shape will international HE take after 2020?;  International education – the beginning of a new era, or not?

Konferencijski letak u privitku.

S poštovanjem,

Uprava za visoko obrazovanje

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Going Global 2020 flyer

DODATNA OBAVIJEST O PROVOĐENJU PISANOG DIJELA ISPITA PUTEM SUSTAVA ZA E-UČENJE MERLIN

Poštovane kolegice i kolege,

 

OBZIROM DA SE TEMELJEM ODLUKE DEKANA FAKULTETA PROF. DR. SC. MIRKA KLARIĆA OD 25. SVIBNJA 2020. GODINE, ODREĐENI BROJ NASTAVNIKA ODLUČIO ZA KOMBINIRANI NAČIN PROVOĐENJA ISPITA, U NASTAVKU DONOSIMO NEKOLIKO VAŽNIH INFORMACIJA NAMIJENJENIH STUDENTIMA KOJI NAMJERAVAJU PRISTUPITI PISANOM DIJELU ISPITA NA DALJINU.

Ispitu putem sustava za e-učenje Merlin (Moodle) mogu pristupiti svi studenti koji su prijavljeni na e-kolegij, stoga na vrijeme provjerite da li se  Vaše ime nalazi na popisu sudionika kolegija iz kojeg se održava online ispit (poveznica https://moodle.srce.hr/2019-2020/) , te u slučaju poteškoća kontaktirajte Studentsku referadu.

ISPITU SMIJU PRISTUPITI SAMO STUDENTI KOJI SU PRIJAVILI ISPIT ZA LIPANJSKI ISPITNI ROK U ISVU SUSTAV!

Ako testu pristupe studenti koji nisu prijavili ispit za ovaj ispitni rok ili pak nisu odslušali kolegij – njihovi ispiti će biti poništeni a studenti više neće moći polagati ispit u ljetnom ispitnom roku!

Studenti su dužni osigurati stabilnu internet vezu. PREPORUČENO JE RJEŠAVATI ISPIT NA FIKSNOM RAČUNALU ILI LAPTOPU, JER JE MOGUĆE DA ĆETE PREKO MOBILNOG TELEFONA IMATI TEŠKOĆE PRISTUPA SUSTAVU.

Online test pretežno se sastoji od kratkih pitanja (kratki odgovor, točno-netočno, višestruki odabir odgovora, dopuni rečenicu), te manjeg broja esejskih pitanja (dugih odgovora).

Svako pitanje je jedna stranica i kada odgovorite na to pitanje na njega se više ne možete vratiti. Pri rješavanju testa, ne možete se vraćati na pitanje koje je već odgovoreno. Dakle, imate samo jedan pokušaj rješavanja. Svaki student ima ograničeno vrijeme pisanja i pravo na jedan pokušaj. Nakon isteka vremena dostupnosti testa ne možete više pristupiti testu.

Upozoravamo da je samim otvaranjem testa na daljinu student  iskoristio pravo izlaska na ispit! 

Također upozoravamo studente da će se na svako utvrđeno kršenje uvjeta polaganja on-line ispita i/ili kolokvija, zlouporabe AAI identiteta i sl. reagirati pokretanjem stegovnog i kaznenog postupka, s posebnim naglaskom na mjere koje će se primjenjivati ukoliko se utvrdi da student nije osobno pristupio rješavanju on-line ispita, ili se prilikom rješavanja testa služio nedopuštenim sredstvima i/ili metodama.

VIŠE INFORMACIJA O DOSTUPNOSTI TESTA, RASPOLOŽIVOM VREMENU ZA PISANJE TESTA U OKVIRU VREMENA DOSTUPNOSTI, STRUKTURI TESTA (VRSTA I BROJ PITANJA, NAČIN BODOVANJA, MINIMALNI BROJ BODOVA POTREBAN ZA POZITIVNU OCJENU), NAČINU I ROKOVIMA OBJAVE REZULTATA POTRAŽITE UZ OBAVIJESTI UZ KOLEGIJE NA INTRANETU FAKULTETA TE U OBAVIJESTIMA UZ E-KOLEGIJE NA KOJIMA SE PROVODE PISANI ONLINE ISPITI. U trenutku objave obavijesti uz e-kolegij, sustav će automatski poslati e-mail poruku svim sudionicima e-kolegija, stoga redovito pregledavajte svoju elektronsku poštu.

Još više o ispitima na daljinu pročitajte pod linkom: https://www.pravst.unist.hr/obavijesti/novosti/obavijest-o-nacinu-provodenja-ispita-na-daljinu/

 

Uprava Fakulteta

DODATNA OBAVIJEST O NEPOSREDNOM PROVOĐENJU ISPITA U LIPANJSKOM ISPITNOM ROKU

Poštovane kolegice i kolege,

Sukladno epidemiološkim smjernicama svi oblici nastave i provjera znanja koji uključuju neposredni kontakt nastavnika i studenata realiziraju se u malim grupama.

Iz navedenog razloga nema jedinstvenog sata i mjesta održavanja ispita za sve ispitne pristupnike , nego se tijekom dana (ispitnog termina) ispiti odvijaju prema posebnom rasporedu koji izrađuje nastavnik ispitivač i o tome postavljanjem obavijesti uz kolegije u CMS sučelju intraneta Fakulteta obavještava ispitne pristupnike najkasnije 24 sata prije dana ispita.

Još jednom apeliramo na studente da najkasnije tri dana prije termina odjave ispit ukoliko istome ne namjeravaju pristupiti, kako bi nastavnik najkasnije 24 sata prije početka ispita mogao izraditi konačan raspored malih grupa i postavljanjem obavijesti u intranetu Fakulteta o svemu na vrijeme obavijestiti  ispitne pristupnike.

Više o tome pročitajte pod linkom: https://www.pravst.unist.hr/obavijesti/novosti/obavijest-o-nacinu-provodenja-redovitog-ljetnog-ispitnog-roka/

Uprava Fakulteta

„ODRŽIVO FINANCIRANJE KAO NOVI OBLIK INVESTIRANJA U HRVATSKOJ“

Poštovani studenti/ce,

Ovim putem vas obavještavamo da je Hanfa objavila poziv za natječaj za studentske radove na temu Održivo financiranje kao novi oblik investiranja u Hrvatskoj“. Stručni rad predaje se u formi znanstvenog članka, i to u obliku izvornog znanstvenog članka, preglednog rada ili stručnog članka. U razmatranje će se uzeti radovi koji se dostave Hanfi zaključno s danom 15. kolovoza 2020. do 16.00. Radovi zaprimljeni nakon navedenog roka neće se uzimati u obzir.

 

Tri najbolja rada nagradit će se novčanim iznosima od 15.000,00 kn neto za najbolji rad, 10.000,00 kn neto za drugoplasirani rad te 5.000,00 kn neto za trećeplasirani rad.

 

Namjera je Hanfe ovim pozivom dodatno unaprijediti suradnju s visokim učilištima i potaknuti studentsku zajednicu da se pobliže i na praktičnoj razini upozna sa zbivanjima na financijskim tržištima. Osim navedenog, taj oblik suradnje omogućit će interaktivnost studenata s regulatornim tijelom sektora financijskih usluga u Republici Hrvatskoj. Neposrednim uvidom u procese na tržištu financijskih usluga studenti imaju priliku unaprijediti vlastitu kreativnost i razviti vještine znanstvenog istraživanja i rasuđivanja te nadograditi znanja i vještine stečene tijekom studija.

Sve detaljne informacije o samom pozivu možete pronaći  ovdje.

OBAVIJEST O NAČINU PROVOĐENJA ISPITA NA DALJINU

Poštovane studentice i studenti Pravnog fakulteta u Splitu,

Iako trenutna epidemiološka situacija i smjernice, uz nužne prilagodbe, u predstojećem ispitnom roku omogućavaju klasičan način provođenja ispita, u želji da polaganje ispita prilagodimo novonastaloj situaciji , dio nastavnika se pod određenim uvjetima odlučio i za provođenje ispita na daljinu. Više o ispitima na daljinu pročitajte OVDJE

Uprava Fakulteta

OBAVIJEST O NAČINU PROVOĐENJA REDOVITOG LJETNOG ISPITNOG ROKA

Poštovane studentice i studenti Pravnog fakulteta u Splitu,

povodom skorog početka redovitog ljetnog ispitnog roka u trajanju od 8. lipnja do 3. srpnja 2020., u nastavku donosimo nekoliko važnih obavijesti i uputa u pogledu posebnosti provođenja ispita u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19. Više pročitajte OVDJE .

Obzirom na odluku Dekana Fakulteta, prof. dr. sc. Mirka Klarića (https://www.pravst.unist.hr/wp-content/uploads/2020/05/ODLUKA-O-NA%C4%8CINU-PROVO%C4%90ENJA-ISPITA-U-REDOVITOM-LJETNOM-I-JESENSKOM-ISPITOM-ROKU.pdf) kojom je uslijed izvanrednih okolnosti zbog epidemije COVID – 19 nastavnicima omogućeno da, pored klasičnog načina, ispite u ljetnom i jesenskom ispitnom roku provode i na daljinu, u prilogu donosimo detaljne informacije o izabranom načinu provođenja ispita u ljetnom roku po pojedinim ispitivačima. Pregled načina provođenja ispita dostupan je OVDJE,

Uprava Fakulteta

FUTURES BOOTCAMP-POZIV NA SUDJELOVANJE

Sveučilište u Splitu, zajedno sa Sveučilištem u Malti u okviru The European University of the Seas (SEA-EU) projekta, organizira Futures Bootcamp koji će se održati od 20. – 25.  rujna 2020. godine na Sveučilištu u Malti. Ovo je aktivnost koju vodi Sveučilište u Splitu pod radnim zadatkom 5.1. unutar SEA-EU projekta. Tema Futures Bootcampa je plava bioekonomija.

Na Futures Bootcampu će sudjelovati niz predstavnika sa svakog od šest sveučilišta partnera u projektu (predstavnici sveučilišta iz Cadiza, Kiela, Gdanjska, Bresta, Malte i Splita). Dvoje predstavnika s našeg sveučilišta će biti znanstvenici (koji su se već prethodno prijavili na aktivnosti sudjelovanja u radnom paketu broj 5), dok je troje sudionika predviđeno da budu studenti, prvenstveno doktorandi i studenti diplomske razine studija. Svi studenti koji su zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti popunjavanjem prijavnog obrasca koji se nalazi u prilogu.

Prijava se može proslijediti na:  seaeu@unist.hr

OBAVIJEST O SMRTI NAŠEG CIJENJENOG PROFESORA, PROF. DR. SC. GORANA TOMAŠEVIĆA, KOJI JE PREMINUO DANA 3. SVIBNJA. 2020. GODINE

Dana 3. svibnja 2020. godine u 76-oj godini života zauvijek nas je napustio profesor emeritus dr. sc. Goran Tomašević, dugogodišnji profesor i znanstvenik našeg Fakulteta.

Profesor Tomašević ostavio je neizbrisiv trag u pravnoj znanosti i kod generacija studenata koje je poučavao pravnoj struci i znanosti.

Više o životu i djelu našeg cijenjenog i dragog profesora Tomaševića, možete pročitati na poveznici:

https://www.unist.hr/novosti/artmid/2423/articleid