V A Ž N A    O B A V I J E S T

V A Ž N A    O B A V I J E S T

Za sve redovite i izvanredne studente koji su akad. 2020./2021. obnovili upis ( PONAVLJAČI )

  • god. Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija prava,
  • god. Stručnog upravnog studija
  • god. Specijalističkog diplomskog stručnog upravnog studija,

 a temeljem primjene čl.19.  Pravilnika o studiju i režimu studiranja Pravnog fakulteta Sveučilišta  u Splitu neovisno dali su već birali mentora i temu diplomskog/završnog rada obvezni su se javiti u studentsku referadu.

OBAVIJEST STUDENTIMA UPRAVNOG STUDIJA KOLEGIJ UPRAVNO PROCESNO PRAVO

Obaviještavaju se svi studenti Upravnog studija koji su u akademskoj godini 2020/2021. upisali kolegij Upravno procesno pravo da će se predavanja od četvrtka 22. listopada pa nadalje biti održavana na daljinu preko aplikacije MS Teams.

Za praćenje predavanja potrebno je instalirati navedenu aplikaciju na računalo te se pridružiti MS timu kolegija Upravno procesno pravo što se može učiniti putem sljedeće poveznice:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae51e784850bc47ae9e19c12caf1b8544%40thread.tacv2/conversations?groupId=a5eea9c0-49c0-45ca-a2c4-1cf814d306b1&tenantId=297f72a1-9ded-462b-ace1-48084bbc3d39